تولید کننده مبلمان سفارشی

آخرین مطالب

۲۷ مطلب در مرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

کاموهوم،kamoohomeشاخصه اصلی کیفیت رنگی ما بصورت رنگ گردویی ترنسپرنت یا رنگ آستری است که با دقت و ظرافتی خاص در چندین مرحله با روش دستی  توسط کرباس مبلمان را با روش سنتی و کلاسیک رنگ میزنیم

پارچه : فقط ترکیه ای و ایتالیایی ///چوب راش گرجستان گرید A و به صورت خشک
///رنگ گنج آلمان
فوم سرد ترکیه و پلی یورتان

یراق آلات شانلامکان هرگونه تغییرات در محصولات اعم از تغییر رنگ و پارچه

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

 طراحی و ساخت لاندری و کلوزت۳ سال خدمات پس از فروش

 ۵ سال گارانتی چوب و رنگ

آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - پلاک 2185  مبل کامو

021-88774562     09123392863برای پیوستن به باشگاه مشتریان vip   و استفاده از مزایای ویژه کافیست عدد 440  را به شماره 10004964  پیامک کنید

 • جواد آزادپور
 • ۰
 • ۰

 • جواد آزادپور
 • ۰
 • ۰

 • جواد آزادپور
 • ۰
 • ۰

 • جواد آزادپور
 • ۰
 • ۰

مبل کلاسیک

 پارچه : فقط ترکیه ای و ایتالیایی ///چوب راش گرجستان گرید A و به صورت خشک
///رنگ گنج آلمان
فوم سرد ترکیه و پلی یورتان

یراق آلات شانلامکان هرگونه تغییرات در محصولات اعم از تغییر رنگ و پارچه

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

 طراحی و ساخت لاندری و کلوزت۳ سال خدمات پس از فروش

 ۵ سال گارانتی چوب و رنگ

آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - پلاک 2185  مبل کامو

021-88774562    

برای پیوستن به باشگاه مشتریان vip   و استفاده از مزایای ویژه کافیست عدد 440  را به شماره 10004964  پیامک کنید

 

 

09123392863

 • جواد آزادپور
 • ۰
 • ۰

 سازنده مبلمان با بهره گیری از دانش روز و استفاده از متخصصین طراحی مبلمان کلاسیک و نئوکلاسیک بهترین هارا در صنعت مبلمان گردآوری کرده و سعی در آن دارد که متفاوت باشد و نظر و سلیقه هر مشتری و بیننده ای را به خود جذب نماید شاخصه اصلی کیفیت رنگی ما بصورت رنگ گردویی ترنسپرنت یا رنگ آستری است که با دقت و ظرافتی خاص انجام میگردد به این صورت که رگه هایی که در سطح کار دیده میشود همه متعلق به خود چوب است که جای اینکه با بتونه سطح چوب صاف گردد و این رگه ها را بپوشاند با وقف ساعتها و روزها سطح کار را  با دست صیقل میدهیم و پوست میزنیم و در چندین مرحله با روش دستی و توسط کرباس مبلمان را با روش سنتی و کلاسیک رنگ میزنیم

پارچه های استفاده شده فقط ترکیه ای و ایتالیایی است

چوب راش گرجستان گرید A و به صورت خشک

پارچه های ترک و ایتالیایی

رنگ گنج آلمان

فوم سرد ترکیه و پلی یورتان

یراق آلات شانل

طراحی و ساخت با ایده شما

امکان هرگونه تغییرات در محصولات اعم از تغییر رنگ و پارچه

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

 طراحی و ساخت لاندری و کلوزت

۳ سال خدمات پس از فروش

 ۵ سال گارانتی چوب و رنگ

آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - پلاک 2185  مبل کامو

021-88774562     09123392863

Instagram :  kamoohome

www.kamoohome.ir

برای پیوستن به باشگاه مشتریان vip   و استفاده از مزایای ویژه کافیست عدد 440  را به شماره 10004964  پیامک کنید

 • جواد آزادپور
 • ۰
 • ۰

 سازنده مبلمان با بهره گیری از دانش روز و استفاده از متخصصین طراحی مبلمان کلاسیک و نئوکلاسیک بهترین هارا در صنعت مبلمان گردآوری کرده و سعی در آن دارد که متفاوت باشد و نظر و سلیقه هر مشتری و بیننده ای را به خود جذب نماید شاخصه اصلی کیفیت رنگی ما بصورت رنگ گردویی ترنسپرنت یا رنگ آستری است که با دقت و ظرافتی خاص انجام میگردد به این صورت که رگه هایی که در سطح کار دیده میشود همه متعلق به خود چوب است که جای اینکه با بتونه سطح چوب صاف گردد و این رگه ها را بپوشاند با وقف ساعتها و روزها سطح کار را  با دست صیقل میدهیم و پوست میزنیم و در چندین مرحله با روش دستی و توسط کرباس مبلمان را با روش سنتی و کلاسیک رنگ میزنیم

پارچه های استفاده شده فقط ترکیه ای و ایتالیایی است

چوب راش گرجستان گرید A و به صورت خشک

پارچه های ترک و ایتالیایی

رنگ گنج آلمان

فوم سرد ترکیه و پلی یورتان

یراق آلات شانل

طراحی و ساخت با ایده شما

امکان هرگونه تغییرات در محصولات اعم از تغییر رنگ و پارچه

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

 طراحی و ساخت لاندری و کلوزت

۳ سال خدمات پس از فروش

 ۵ سال گارانتی چوب و رنگ

آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - پلاک 2185  مبل کامو

021-88774562     09123392863

Instagram :  kamoohome

www.kamoohome.ir

برای پیوستن به باشگاه مشتریان vip   و استفاده از مزایای ویژه کافیست عدد 440  را به شماره 10004964  پیامک کنید

 • جواد آزادپور
 • ۰
 • ۰

 سازنده مبلمان با بهره گیری از دانش روز و استفاده از متخصصین طراحی مبلمان کلاسیک و نئوکلاسیک بهترین هارا در صنعت مبلمان گردآوری کرده و سعی در آن دارد که متفاوت باشد و نظر و سلیقه هر مشتری و بیننده ای را به خود جذب نماید شاخصه اصلی کیفیت رنگی ما بصورت رنگ گردویی ترنسپرنت یا رنگ آستری است که با دقت و ظرافتی خاص انجام میگردد به این صورت که رگه هایی که در سطح کار دیده میشود همه متعلق به خود چوب است که جای اینکه با بتونه سطح چوب صاف گردد و این رگه ها را بپوشاند با وقف ساعتها و روزها سطح کار را  با دست صیقل میدهیم و پوست میزنیم و در چندین مرحله با روش دستی و توسط کرباس مبلمان را با روش سنتی و کلاسیک رنگ میزنیم

پارچه های استفاده شده فقط ترکیه ای و ایتالیایی است

چوب راش گرجستان گرید A و به صورت خشک

پارچه های ترک و ایتالیایی

رنگ گنج آلمان

فوم سرد ترکیه و پلی یورتان

یراق آلات شانل

طراحی و ساخت با ایده شما

امکان هرگونه تغییرات در محصولات اعم از تغییر رنگ و پارچه

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

 طراحی و ساخت لاندری و کلوزت

۳ سال خدمات پس از فروش

 ۵ سال گارانتی چوب و رنگ

آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - پلاک 2185  مبل کامو

021-88774562     09123392863

Instagram :  kamoohome

www.kamoohome.ir

برای پیوستن به باشگاه مشتریان vip   و استفاده از مزایای ویژه کافیست عدد 440  را به شماره 10004964  پیامک کنید

 • جواد آزادپور
 • ۰
 • ۰

 سازنده مبلمان با بهره گیری از دانش روز و استفاده از متخصصین طراحی مبلمان کلاسیک و نئوکلاسیک بهترین هارا در صنعت مبلمان گردآوری کرده و سعی در آن دارد که متفاوت باشد و نظر و سلیقه هر مشتری و بیننده ای را به خود جذب نماید شاخصه اصلی کیفیت رنگی ما بصورت رنگ گردویی ترنسپرنت یا رنگ آستری است که با دقت و ظرافتی خاص انجام میگردد به این صورت که رگه هایی که در سطح کار دیده میشود همه متعلق به خود چوب است که جای اینکه با بتونه سطح چوب صاف گردد و این رگه ها را بپوشاند با وقف ساعتها و روزها سطح کار را  با دست صیقل میدهیم و پوست میزنیم و در چندین مرحله با روش دستی و توسط کرباس مبلمان را با روش سنتی و کلاسیک رنگ میزنیم

پارچه های استفاده شده فقط ترکیه ای و ایتالیایی است

چوب راش گرجستان گرید A و به صورت خشک

پارچه های ترک و ایتالیایی

رنگ گنج آلمان

فوم سرد ترکیه و پلی یورتان

یراق آلات شانل

طراحی و ساخت با ایده شما

امکان هرگونه تغییرات در محصولات اعم از تغییر رنگ و پارچه

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

 طراحی و ساخت لاندری و کلوزت

۳ سال خدمات پس از فروش

 ۵ سال گارانتی چوب و رنگ

آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - پلاک 2185  مبل کامو

021-88774562     09123392863

Instagram :  kamoohome

www.kamoohome.ir

برای پیوستن به باشگاه مشتریان vip   و استفاده از مزایای ویژه کافیست عدد 440  را به شماره 10004964  پیامک کنید

 • جواد آزادپور
 • ۰
 • ۰

مبل نیو کلاسیک

 سازنده مبلمان با بهره گیری از دانش روز و استفاده از متخصصین طراحی مبلمان کلاسیک و نئوکلاسیک بهترین هارا در صنعت مبلمان گردآوری کرده و سعی در آن دارد که متفاوت باشد و نظر و سلیقه هر مشتری و بیننده ای را به خود جذب نماید شاخصه اصلی کیفیت رنگی ما بصورت رنگ گردویی ترنسپرنت یا رنگ آستری است که با دقت و ظرافتی خاص انجام میگردد به این صورت که رگه هایی که در سطح کار دیده میشود همه متعلق به خود چوب است که جای اینکه با بتونه سطح چوب صاف گردد و این رگه ها را بپوشاند با وقف ساعتها و روزها سطح کار را  با دست صیقل میدهیم و پوست میزنیم و در چندین مرحله با روش دستی و توسط کرباس مبلمان را با روش سنتی و کلاسیک رنگ میزنیم

پارچه های استفاده شده فقط ترکیه ای و ایتالیایی است

چوب راش گرجستان گرید A و به صورت خشک

پارچه های ترک و ایتالیایی

رنگ گنج آلمان

فوم سرد ترکیه و پلی یورتان

یراق آلات شانل

طراحی و ساخت با ایده شما

امکان هرگونه تغییرات در محصولات اعم از تغییر رنگ و پارچه

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

 طراحی و ساخت لاندری و کلوزت

۳ سال خدمات پس از فروش

 ۵ سال گارانتی چوب و رنگ

آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - پلاک 2185  مبل کامو

021-88774562     09123392863

Instagram :  kamoohome

www.kamoohome.ir

برای پیوستن به باشگاه مشتریان vip   و استفاده از مزایای ویژه کافیست عدد 440  را به شماره 10004964  پیامک کنید

 سازنده مبلمان با بهره گیری از دانش روز و استفاده از متخصصین طراحی مبلمان کلاسیک و نئوکلاسیک بهترین هارا در صنعت مبلمان گردآوری کرده و سعی در آن دارد که متفاوت باشد و نظر و سلیقه هر مشتری و بیننده ای را به خود جذب نماید شاخصه اصلی کیفیت رنگی ما بصورت رنگ گردویی ترنسپرنت یا رنگ آستری است که با دقت و ظرافتی خاص انجام میگردد به این صورت که رگه هایی که در سطح کار دیده میشود همه متعلق به خود چوب است که جای اینکه با بتونه سطح چوب صاف گردد و این رگه ها را بپوشاند با وقف ساعتها و روزها سطح کار را  با دست صیقل میدهیم و پوست میزنیم و در چندین مرحله با روش دستی و توسط کرباس مبلمان را با روش سنتی و کلاسیک رنگ میزنیم

پارچه های استفاده شده فقط ترکیه ای و ایتالیایی است

چوب راش گرجستان گرید A و به صورت خشک

پارچه های ترک و ایتالیایی

رنگ گنج آلمان

فوم سرد ترکیه و پلی یورتان

یراق آلات شانل

طراحی و ساخت با ایده شما

امکان هرگونه تغییرات در محصولات اعم از تغییر رنگ و پارچه

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

 طراحی و ساخت لاندری و کلوزت

۳ سال خدمات پس از فروش

 ۵ سال گارانتی چوب و رنگ

آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - پلاک 2185  مبل کامو

021-88774562     09123392863

Instagram :  kamoohome

www.kamoohome.ir

برای پیوستن به باشگاه مشتریان vip   و استفاده از مزایای ویژه کافیست عدد 440  را به شماره 10004964  پیامک کنید

 • جواد آزادپور